آزمون یوس یک آزمون مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه است . این آزمون یک امتحان استاندارد از طرف دانشگاه های ترکیه است و قبولی در آن برای خارجیانی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه دارند، الزامی است . در مورد آزمون YOS سوال های بسیاری وجود ...
اطلاعات بیشتر