دانستنی های ترکیه موضوعات بسیاری را شامل می شود که  به مهم ترین  قسمت های آن می پردازیم . گفتنی است ، ترکیه یکی از مقاصد توریستی مهم جهان است که از سمت شمال به دریای سیاه و از غرب به دریای اژه و از جهت جنوب به سواحل ...
اطلاعات بیشتر