پذیرش در دانشگاه استانبول به عنوان یک دانشگاه  در گروه خوب دانشگاه های ترکیه  یکی از دغدغه های متقاضیان تحصیل در ترکیه است .دانشگاه استانبول ترکیه یک دانشگاه دولتی واقع در شهر استانبول است که سالانه پذیرای بسیاری از دانشجویان از سراسر دنیاست . اگر قصد تحصیل در ترکیه ...
اطلاعات بیشتر