پذیرش در دانشگاه استانبول به عنوان یک دانشگاه  در گروه خوب دانشگاه های ترکیه  یکی از دغدغه های متقاضیان تحصیل در ترکیه است .دانشگاه استانبول ترکیه یک دانشگاه دولتی واقع در شهر استانبول است که سالانه پذیرای بسیاری از دانشجویان از سراسر دنیاست . اگر قصد تحصیل در ترکیه ...
اطلاعات بیشتر
آزمون یوس یک آزمون مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه است . این آزمون یک امتحان استاندارد از طرف دانشگاه های ترکیه است و قبولی در آن برای خارجیانی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه دارند، الزامی است . در مورد آزمون YOS سوال های بسیاری وجود ...
اطلاعات بیشتر