میزان تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7.9 درصد افزایش پیدا کرد.

آنکارا/‌خبرگزاری آناتولی

بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه، میزان تولیدات صنعتی ترکیه در ماه ژانویه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7.9 درصد افزایش یافته است.

ترکیه نهمین تولید کننده بزرگ سرامیک در جهان

در این زمینه شاخص‌های صنایع معدنی در این دوره 8.5 درصد، صنایع ساخت و تولید 8.2 درصد، تولیدات برق، گاز، بخار و صنعت پخش 3.8 درصد افزایش داشتند.

تولیدات صنعتی نسبت به ماه دسامبر سال گذشته 0.2 کاهش داشته است.

منبع