فرودگاه صبیحا گؤکچن استانبول برای مقابله با ویروس کرونا٬ ضدعفونی شد.

استانبول/خبرگزاری آناتولی
جایگاه‌ها و نقاط مختلف فرودگاه صبیحا گؤکچن استانبول برای مقابله با ویروس جدید کرونا (کووید-19) ضدعفونی شد.
کار ضدعفونی این فرودگاه از دیشب آغاز شده و تمامی نقاط آن از ورودی‌ها گرفته تا صندلی‌ها٬ سالن‌های انتظار و مسیرهای سوار شدن به هواپیما منطبق بر استانداردهای بهداشتی جهانی ضدعفونی شدند.

اقدامات بهداشتی گسترده در ترکیه برای جلوگیری از شیوع کرونا

همچنین مواد ضدعفونی کننده متعددی در نقاط مختلف فرودگاه برای استفاده مسافران تعبیه شده است.

منبع